Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá 2: TEÓRIA – DIDAKTIKA – KRITIKA ‒ PRAX

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

22. – 24. 4. 2013 (pondelok – streda)
Divadelná kaviareň Tatra, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Aký je vzťah medzi teóriou a praxou audiovizuálneho prekladu? Akú úlohu v skutočnosti môže zohrať kritika a vzdelávanie v oblasti prekladu pre audiovizuálne médiá? Čo čaká začínajúceho prekladateľa A NA Čo si treba dať pozor pri preklade pre dabing alebo titulky? A čo preklad pre znevýhodnené skupiny?

Odpovede vám ponúkneme už čoskoro!

Program podujatia