Stretnutie Hurá, mám diplom. A čo ďalej?

Katedra translatológie FF UKF v Nitre a Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov

Vás pozývajú na na stretnutie s prvotriednymi odborníkmi v oblasti prekladu a tlmočenia:

Hurá, mám diplom. A čo ďalej?

Plagát