Vzdelávací seminár organizovaný v spolupráci s ASAP-translation.com

Chceli by sme Vás informovať o možnosti zúčastniť sa vzdelávacej aktivity organizovanej KTR v spolupráci s ASAP-translation.com, s.r.o.. Ide o seminár zameraný na štylistické usmernenie (style guide) využívané pri prekladoch technických textov. Venovať sa bude aj nastaveniu a realizácii automatizovanej kontroly kvality v nástrojoch SDL Trados Studio a Memsource a význame tímovej prace na prekladateľských projektoch.

Dôležité informácie:
dátum konania: 10. jún 2017, 9:00 hod – 15:00 hod.
miesto konania: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova tr. 67, miestnosť č. 213,
v miestnosti sú zabezpečené PC s potrebným softvérom SDL Trados Studio 2015 a Memsource, možnosť práce na vlastnom laptope, internet zabezpečíme mobilným pripojením
zabezpečené ľahké občerstvenie
kontaktné čísla: 00421-(0)915-745-142, 00421-(0)908-790-586, v prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať
seminár vám bude poskytnutý bezplatne

Obsahová náplň seminára:

A/ Slovenčina – štylistický návod ASAP-translation.com pre slovenský jazyk
1. najfrekventovanejšie chyby v oblasti lexikológie (blacklist)
2. gramatiky a syntaxe (pre/na)
3. interpunkcie (čiarky)
4. typografie – lokalizácia

B/ Počítačom podporovaný preklad – SDL Trados Studio

1. Práca s projektami v Studiu:
  · založenie nového projektu,
  · rozdiel medzi balíkmi a vlastnými projektami,
  · pripájanie vlastných zdrojov k „cudziemu“ projektu
  · generovanie výstupného balíka

2. Práca s prekladovou pamäťou v Studiu:
  · pripájanie,
  · určovanie prioritnej pamäte,
  · penalizácia

3. Využívanie prvku AutoSugest (s glosárom, so strojovým prekladom, s Autotextom) + terminologické zdroje

C/ Práca s verifikáciou v Studiu a v Xbench
  ·
nastavenie QA,
  · pripojenie blacklistu,
  · export/import QA nastavení,
  · nastavenie verifikácie terminológie,
  · interné a externé tagy

D/ Počítačom podporovaný preklad – Memsource
  · prihlásenie, nastavenie, rozlisovanie farieb
  · QA, generovanie výstupného formátu
  · kompatibilita medzi CAT (Memsource, SDL Studio, MemoQ, MS Office, TMX, TBX, XLIFF)

E/ Strojový preklad – MT a posteditácia strojového prekladu – PEMT

1. PEMT ako proces, reálne možnosti využitia,
2. PEMT ako produkt

F/ Práca v tíme
1. práca vo dvojici = preklad a revízia,
2. spolupráca PM s prekladateľom,
3. práca na spoločnom prekladovom projekte.