Deň otvorených dverí 2018

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium prekladateľstva -tlmočníctva na Katedre translatológie FF UKF v Nitre, že 15. februára 2018 sa na UKF uskutoční Deň otvorených dverí. Okrem toho, že budúci záujemcovia uvidia priestory, v ktorých prebieha výučba, si budú môcť vyskúšať tlmočenie v špičkových kabínkach, ukážeme im, ako sa robia titulky a samozrejme, členovia katedry im ochotne odpovedia na všetky otázky súvisiace so štúdiom. Uvidíme sa 15. 2. 2018 na DOD!