Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI

Dovoľujeme si Vás pozvať na piatu medzinárodnú translatologickú konferenciu doktorandov a postdoktorandov pod názvom Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V., ktorú organizuje Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konferencia sa uskutoční 1. 2. 2018 na FF UKF v Nitre.

Program konferencie nájdete tu.