Dejiny prekladu v perspektívach

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedecké podujatie o problematike dejín prekladu 2. polovice 20. storočia, ktoré bude venované prezentácii dvoch nových publikácií z oblasti dejín prekladu, a to konkrétne:

- Kovačičová, O. – Kusá, M. (eds.) Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry – 20. storočie, L – Ž, 2017

- Tyšš, I. Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry v období socializmu: Mladá tvorba a Beat Generation, 2017

Miesto konania: miestnosť 129, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova 67

Čas konania: 24. 4. 2018 (utorok) o 14.45

Na podujatí vystúpia zaujímaví a vzácni hostia (medzi nimi aj doc. O. Kovačičová a prof. K. Bednárová), po vystúpeniach bude nasledovať krátka beseda.