Odborný seminár Preklad v jazykovom vzdelávaní

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár s názvom Preklad v jazykovom vzdelávaní. Seminár sa zameriava na oboznámenie sa s teoretickými základmi a pragmatickými aspektami prekladu rôznych textových žánrov z cudzieho jazyka do slovenčiny. Súčasťou seminára sú odborné prednášky, diskusie a praktické workshopy zamerané na preklad umeleckých a populárno-náučných textov z rôznych pracovných jazykov do slovenského jazyka. Účastníci absolvujú spoločný všeobecný úvod do problematiky prekladu a následne si môžu vybrať z troch workshopov: preklad z anglického jazyka, preklad z nemeckého jazyka a preklad z ruského jazyka. Seminár je určený študentom a absolventom jazykovedných odborov, učiteľom cudzích jazykov na základných, stredných a vysokých školách, ktorí majú záujem rozšíriť si svoj kompetenčný profil, príp. zaradiť preklad ako jednu z metód výučby cudzích jazykov.

Kontaktná osoba:

Mgr. Soňa Hodáková, PhD., Katedra translatológie FF UKF v Nitre

Viac o seminári nájdete tu.

Prihlasovací formulár nájdete tu.