Tvorivé prekladateľské reflexie 5. Detský čitateľ, detský divák

Prečo sa z Harryho Pottera nestal Harinko Hrnčiar? Prečo musí Daniel Hevier stále tvoriť? Aké knihy pre deti sa (ne)prekladajú do slovenčiny? A ako by sa mali vyjadrovať hlavní hrdinovia vo filmoch pre najmenších? Odpovede sa dozviete na ďalšom ročníku Reflexií.

Na podujatie Vás srdečne pozývajú Katedra translatológie a Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre.

Program

Podujatie sa uskutoční vďaka Grantu na podporu športových aktivít a kultúrnej činnosti študentov UKF a je výstupom z projektov:

KEGA → 039UKF — 4/2012: Vyučovanie súčasných anglofónnych literatúr ako prostriedok posilňovania kreatívneho a kritického myslenia

VEGA → 1/0547/14 - Titulkovanie pre nepočujúcich: štandardy a odporúčania

Organizačný tím:
Mgr. Emília Perez, PhD.
PhDr. Mária Kiššová, PhD.
Mgr. Lenka Kubušová