Dnes je .

Mladý prekladateľ 2015

Dátum a miesto konania: 5. 12. 2015

Súťaž pre stredoškolákov, ktorí preukážu svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti; cieľom je motivovať stredoškolákov stať sa prekladateľom, príp. vybrať si na štúdium prekladateľstva/tlmočníctva KTR FF UKF v Nitre.