Stretnutie siete univerzít EMT

Katedra translatológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ Vás pozývajú na medzinárodné zasadnutie zástupcov Siete európskych magisterských prekladateľských študijných programov – European Master’s in Translation (EMT) Network. Zasadnutia sa zúčastnia zástupcovia takmer 70 univerzít z 23 krajín EÚ.

Hlavný program sa uskutoční dňa 18. 10. 2016 v čase od 9:00 - 18:00 v priestoroch B-106 na ul. Slančíkovej 1. Dňa 19. 10. 2016 bude v rovnakých priestoroch prebiehať partnerská konferencia Slovenskej terminologickej siete s názvom Energy in Translation.

Viac informácií nájdete tu.