V. Tokarevová z aspektu translačnej a čitateľskej recepcie na Slovensku

Katedra translatológie FF UKF v Nitre a Katedra rusistiky FF UKF v Nitre Vás srdečne pozývajú na odborný seminár V. Tokarevová z aspektu translačnej a čitateľskej recepcie na Slovensku.

Termín podujatia: 8. novembra 2016

Čas podujatia: 9.30 – 13.00

Miesto podujatia: Štefánikova 67, miestnosť 126

Stručný opis:

Odborný seminár sa bude členiť na dve časti: 1. prezentácia prvého slovenského prekladu zbierky poviedok Obsadzovací tón súčasnej ruskej spisovateľky Viktórie Tokarevovej; 2. odborné rokovanie zamerané na otázky interpretácie a prekladu Tokarevovej tvorby

Organizátor: Katedra rusistiky, Katedra translatológie FF UKF v Nitre

Vedeckí garanti: doc. PhDr. Eva Dekanová, PhD., prof. N. Muránska, PhD.

Organizační garanti: Mgr. Andrej Záhorák, Mgr. Ivana Kocáková, Mgr. Martin Kažimír

Plagát