Vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2016

Katedra translatológie FF UKF v Nitre pozýva všetkých súťažiacich, ich učiteľov a sympatizantov na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2016,ktoré sa uskutoční dňa 11. novembra 2016 o 9.00 h v Aule UKF v Nitre (hlavná budova UKF v Nitre – Trieda A. Hlinku 1).

Do súťaže sa tento rok prihlásilo až 222 študentov zo 14 stredných škôl a gymnázií Nitrianskeho kraja. Súťažili v preklade textu z jazyka anglického/nemeckého/španielskeho/ruského do slovenského.

Najlepší prekladatelia zo všetkých jazykov budú odmenení diplomami a hodnotnými cenami, no oceníme úsilie všetkých, ktorí svoj preklad odovzdali. Program slávnostného vyhlásenia súťaže spestria vystúpenia a práce študentov KTR. Po ňom pozývame všetkých zúčastnených na malé pohostenie.

Tešíme sa na Vás!

Podujatie podporila: Filozofická fakulta UKF v Nitre