Výsledky súťaže Mladý prekladateľ 2016

Dňa 11. 11. 2016 sa v aule UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2016. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a gymnázií Nitrianskeho kraja, ktorí si chcú vyskúšať prácu prekladateľa a konfrontovať si svoje jazykové zručnosti s kolegami z iných škôl.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže otvoril dekan FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. a vedúca Katedry translatológie Mgr. Emília Perez, PhD. Počas programu sa predstavili bývalí participanti súťaže a terajší študenti KTR Michaela Stachová, Simona Galisová, Matej Martinkovič, Xénia Kiliánová, Anna Kompasová a Adam Hamara, ktorí v rozhovore s doktorandkou Mgr. Zuzanou Jánošíkovou priblížili stredoškolákom štúdium na KTR. Program slávnostného vyhlásenia výsledkov spestrila svojím spevom a vlastným klipom študentka 1. roč. KTR Andrea Juhásová, študent 2. ročníka Jakub Mikula spevom a hrou na gitaru a študentka 1. roč. KTR Michaela Štefanková výstavou obrazov z vlastnej tvorby. Výherné preklady predniesli študenti KTR Simona Sklenárová, Emma Ploth, Filip Fekete a Ema Malíšková.

Štvrtý ročník súťaže zaznamenal rekordný počet záujemcov, porota dostala až 172 prekladov zo 14 škôl (pre porovnanie: 1. ročník súťažilo 24 študentov z 8 škôl, 2. ročník 76 študentov z 12 škôl, 3. ročník takmer 100 študentov z 13 škôl). Študenti si mohli vybrať text na preklad v jazyku anglickom, nemeckom, španielskom a ruskom. Odborné komisie zastúpené Dr. Vlastimilom Pulčárom (RJ), Dr. Ľubošom Törökom (ŠJ), Dr. Soňou Hodákovou (NJ), Dr. Katarínou Welnitzovou (AJ) a Dr. Emíliou Perez (AJ) rozhodli nasledovne:

Ruský jazyk:

1. miesto Rotíková Paula, Gymnázium Želiezovce
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené

Španielsky jazyk:

1. miesto: Šiška Miloš, Gymnázium Párovská Nitra
2. miesto: Šüdiová Karolína, Gymnázium Párovská Nitra
3. miesto: neudelené

Nemecký jazyk:

1. miesto: Víteková Pavlína, Piaristické gymnázium Jozefa Kalazanského, Nitra
2. miesto: Zabáková Dominika, Piaristické gymnázium Jozefa Kalazanského, Nitra
3. miesto: Beráková Bibiana, Gymnázium Vráble

Anglický jazyk:

1. miesto: Hložková Kristína, Gymnázium Golianova Nitra
2. miesto: Barcziová Lucia, Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa a Hudec Adrián, Gymnázium Golianova Nitra
3. miesto: Vanyová Dominika, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra a Judinová Lenka, Obchodná akadémia Zlaté Moravce

Vzhľadom na enormný záujem o preklad z anglického jazyka, v danej sekcii boli ocenené aj tieto preklady (podľa počtu bodov zhora nadol):

Viktória Nyarsíková (Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa)
Laura Pólyová (Gymnázium Želiezovce)
Lucia Mezeiová (Gymnázium Golianova Nitra)
Michal Križo (Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra)
Alexandra Veronika Szullová (Gymnázium Párovská Nitra)
Eva Mikušová (Obchodná akadémia Zlaté Moravce)
Jonáš Sudakov (Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce)
Adela Porhajašová (Gymnázium Párovská Nitra)
Daniela Fačkovcová (Gymnázium Vráble)
Diana Pakošová (Gymnázium Párovská Nitra)
Bianka Mesárošová (Gymnázium Vráble)
Pavel Medveď (Gymnázium Želiezovce)

Do súťaže sa tento rok zapojili tieto školy (v abecednom poradí):

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra (11 študentov)
Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa (13 študentov)
Gymnázium Golianova Nitra (18 študentov)
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice (3 študenti)
Gymnázium Nové Zámky (8 študentov)
Gymnázium Párovská Nitra (25 študentov)
Gymnázium 17. novembra Topoľčany (7 študentov)
Gymnázium Vráble (16 študentov)
Gymnázium Želiezovce (9 študentov)
Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce (6 študentov)
Obchodná akadémia Nitra (1 študent)
Obchodná akadémia Topoľčany (7 študentov)
Obchodná akadémia Zlaté Moravce (37 študentov)
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra (11 študentov)

Súťaž Mladý prekladateľ sa teší pomerne veľkej obľube u študentov a ich vyučujúcich, s mnohými školami Katedra translatológie spolupracuje od začiatku projektu. Pravdepodobne vďaka svojej kreativite je pre študentov atraktívnejšia než bežné súťaže a jazykové olympiády určené pre danú cieľovú skupinu.

Organizátorky súťaže Mladý prekladateľ Dr. Katarína Welnitzová a Dr. Soňa Hodáková ďakujú všetkým svojim kolegom a študentom, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnom priebehu podujatia a všetkým zúčastneným školám za prejavený záujem o súťaž a osobnú účasť na milom podujatí.

Veríme, že o rok sa opäť stretneme.

Partner podujatia: Filozofická fakulta UKF v Nitre

  • Článok na stránkach univerzity
  • Fotogaléria

Autor článku: Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.

Foto: Mgr. Radek Bezvoda