Škola anotovania chýb strojového prekladu

Súčasťou školy anotovania bolo hodnotenie kvality strojového prekladu, morfologický rozbor vybraných strojových prekladov a následná identifikácia a klasifikácia chýb strojového prekladu, ktorá vyústila do typológie chýb strojového prekladu do slovenčiny.