Prednáška o možnosiach absolvovania odbornej praxe

Milí študenti!

Pozývame vás na prednášku o možnostiach absolvovania odbornej praxe vo firme Muehlbauer Technologies s.r.o., ktorá sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 o 9:15 hod. v miestnosti 129 na Štefánikovej ulici. Prednáška je primárne učená študentom translatológie štvrtého ročníka, ale vítaní sú aj mladší záujemcovia bakalárskeho štúdia.