Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VIII: Preklad v pohybe

Dňa 13. februára 2020 sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre uskutočnil už ôsmy ročník  konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume s podnázvom Preklad v pohybe. Aj tento rok mala konferencia medzinárodnú účasť, okrem doktorandov z Katedry translatológie FF UKF v Nitre, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied sa na nej zúčastnili aj doktorandi z Maďarska, Grécka či Severného Írska.

Konferencia tradične ponúka priestor na predstavenie rôznych oblastí doktorandského výskumu. Tento rok dominovala najmä problematika audiovizuálneho prekladu, ale aj témy venované umeleckému prekladu, práci redaktora, tlmočeniu či sociologickému výskumu zameranému na trh s prekladom. Veríme, že jednotlivé príspevky účastníkov v mnohých aspektoch inšpirovali a že konferencia prispeje k prehĺbeniu či nadviazaniu novej akademickej spolupráce.

 

Fotogaléria