Dnes je .

Jesenná škola audiovizuálneho prekladu 2019 Špecifiká titulkov a titulkovania dokumentárnych filmov

Jesenná škola audiovizuálneho prekladu 2019
Špecifiká titulkov a titulkovania dokumentárnych filmov

8. november 2019, Filozofická fakulta FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, miestnosť č. 213Podujatie je určené pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľov, ktorí by sa chceli venovať audiovizuálnemu prekladu, rovnako aj vyučujúcim prekladu a titulkovania. V tomto roku stojí v popredí dokumentárny žáner a stratégie pri prekladovom transfere v podobe titulkov, ale aj voice-overu.

PROGRAM

10:30-12:00

prednáška Preklad dokumentárnych filmov: história, súčasnosť, budúcnosť
(dostupné pre verejnosť)

 

13:00-16:00

praktický workshop: Titulkovanie a voice-over dokumentárnych filmov (postupy a stratégie)
(len pre registrovaných účastníkov)

Prednášajúci:

Kristijan Nikolić získal vysokoškolský titul z anglického jazyka a literatúry na Katedre anglistiky, Fakulte humanitných vied Univerzity v Záhrebe v roku 2000 a doktorát z translatológie na Viedenskej univerzite v roku 2012. Od roku 2001 pracuje na Katedre anglistiky na Univerzite v Záhrebe. V auguste 2016 mu bol priznaný čestný výskumný titul Centra pre translatológiu (CenTras) na University College London. Od roku 2017 vyučuje prekladateľské technológie, audiovizuálny preklad a lokalizáciu na Middlesexskej univerzite v Londýne. Kristijan Nikolić bol v rokoch 2008 až 2018 členom výkonnej rady Európskej asociácie audiovizuálneho prekladu (ESIST) a bol zakladajúcim predsedom chorvátskeho združenia audiovizuálnych prekladateľov (DHAP). Už 20 rokov pracuje ako titulkár na voľnej nohe pre chorvátskeho verejného vysielateľa (HRT) a SDI Media.

 

Organizačný výbor:

Mgr. Emília Perez, PhD.

Mgr. Jana Ukušová

Mgr. Mária Koscelníková

Mgr. Matej Martinkovič

Mgr. Natália Rondziková