Reflektovali sme už po jedenástykrát!

Tvorivé prekladateľské reflexie každoročne prinášajú náhľad do sveta prekladateľskej a tlmočníckej praxe a študenti z nich vždy odchádzajú s veľkou motiváciou a chuťou do prekladu a tlmočenia. Nebolo tomu inak ani počas jedenásteho ročníka, ktorý zorganizovali PhDr. Andrej Zahorák, PhD. a doc. Mgr. Emília Perez, PhD. z Katedry translatológie FF UKF v Nitre. V príjemnej atmosfére podujatie otvorili prodekan Filozofickej fakulty UKF, prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., vedúca Katedry translatológie, doc. Perez, ale aj duša reflexií, dr. Zahorák.

Na podujatie zavítali inšpiratívni hostia. V doobedňajšej sekcii sa dr. Zahorák zhováral so šéfredaktorkou vydavateľstva IKAR, dr. Barborou Kráľovou a redaktorkou vydavateľstva IKAR, Mgr. Lenkou Mondočkovou, vďaka ktorým študenti nazreli do chodu vydavateľstva vrátane redakčnej a prekladateľskej praxe. Z tajov prekladu nielen súčasnej nemeckej literatúry vyspovedal dr. Zahorák renomovanú prekladateľku, dr. Paulínu Šedíkovú Čuhovú, ktorá motivovala študentov vykonávať prekladateľskú profesiu a podelila sa s nimi o zážitky z prekladania beletrie.

V poobedňajšej sekcii venovanej dabingovému prekladu vystúpila absolventka KTR, Mgr. Anna Kompasová, ktorá študentom odhalila mnohé zákutia a úskalia prekladu pre dabing. Podujatie uzavrel expert na tlmočenie do slovenského posunkového jazyka a riaditeľ Myslím – Centra kultúry Nepočujúcich, Mgr. Michal Hefty, ktorého zo slovenského posunkového jazyka do slovenčiny tlmočila Eva Šoltýsová.

Tvorivé prekladateľské reflexie oplývali bohatou účasťou študentov a už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho ročníka, keďže podujatie je esenciálnou súčasťou Katedry translatológie.

Podujatie je výstupom projektu VEGA 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad, prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdiciplinárnych vzťahoch.

Fotogaléria

 

Text a foto: Mgr. Mária Koscelníková, PhD. – Katedra translatológie FF UKF v Nitre