Dnes je .

O preklade slovenskej literatúry do nemčiny

Dňa 7. apríla 2022 navštívil pôdu Filozofickej fakulty UKF v Nitre uznávaný prekladateľ Mirko Kraetsch, ktorý sa vyše dvadsať rokov venuje prekladu zo slovenčiny a češtiny do nemčiny. Mirko Kraetsch prekladá beletriu, poéziu, drámu a publikuje v prestížnych nemeckých a rakúskych vydavateľstvách. V diskusii vystúpil s úspešným slovenským autorom a prekladateľom Michalom Hvoreckým – o. i. najprekladanejším súčasným autorom do nemčiny, pričom väčšina z jeho románovej tvorby vyšla práve v preklade renomovaného nemeckého prekladateľa.

Diskusia zameraná na zmapovanie stavu a perspektív slovenskej literatúry v nemeckom preklade, status prekladateľov v predmetných krajinách, vzbudila u kolegov i študentov veľký záujem, a preto veríme, že v budúcnosti sa nám ešte naskytne príležitosť privítať na našom pracovisku takúto osobnosť európskej prekladovej scény.

Podujatie zorganizovala Katedra translatológie a Katedra germanistiky FF UKF v Nitre v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave, Literárnym informačným centrom a prekladateľským spolkom Weltlesebühne.

Fotogaléria

Text a foto: PhDr. Andrej Zahorák, PhD. – Katedra translatológie FF UKF v Nitre