V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie siete EMT – univerzitných pracovísk členských a vybraných nečlenských  krajín Európskej únie, ktoré sú združené pod značkou European Master's in Translation (EMT). Logo EMT sú oprávnené používať najlepšie pracoviská zabezpečujúce výučbu študijného programu prekladateľstvo (a tlmočníctvo), ktoré prešli prísnym výberom posudzovateľov pod vedením Európskeho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie. Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF je ako jediné pracovisko na Slovensku členom tejto prestížnej spoločnosti. Na stretnutí vo Viedni katedru zastupovali dr. Emília Perez a dr. Soňa Hodáková.

Back
emt_2018-1
Detail
emt_2018-2
Detail
emt_2018-3
Detail
emt_2018-4
Detail
emt_2018-5
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery