Dňa 26. marca 2019 sa na pôde FF UKF v Nitre uskutočnil už deviaty ročník Tvorivých prekladateľských reflexií s podtitulom Jeden preklad nestačí (alebo áno?) organizovaný Mgr. Emíliou Perez, PhD., a PhDr. Andrejom Zahorákom, PhD., z Katedry translatológie FF UKF.

Back
1
Detail
2
Detail
3
Detail
4
Detail
5
Detail
6
Detail
7
Detail
8
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery