prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.

Kontaktné informácie:Daniela Müglová

Kancelária č.: 231

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny

Profil:

Je absolventkou odboru translatológia a jednou zo zakladateliek translatologických študijných programov na Slovensku. Zaoberá sa primárne teoretickými, metodickými a didaktickými aspektmi tlmočenia. Aktuálne sa venuje problematike azylového tlmočenia a je spoluriešiteľkou dvoch projektov tohto zamerania: rámcového projektu 101038491 Mental HEALTH 4 ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe/MHEALTH4ALL a projektu KEGA 010UKF-4/2022 Návrh kolaboratívneho vzdelávania v oblasti PSI na Slovensku: dizajn, implementácia a evaluácia kurzov zameraných na tréning tlmočníkov vo verejnej službe.

Popri celom rade odborných príspevkov v domácich a zahraničných publikáciách je autorkou a spoluautorkou 12 monografií a celonárodnej učebnice pre translatológov Komunikácia Tlmočenie Preklad alebo Prečo spadla babylonská veža? V rámci vedeckej školy už vyškolila 8 absolventov doktorandského štúdia v odbore Translatológie. Je členkou odborových skúšobných komisií pre magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné konania na materskom pracovisku (KTR FF UKF), odborovej komisie Didaktika cudzích jazykov a literatúr na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odborovej komisie pri Inštitúte translatológie FF Univerzity Karlovej v Prahe (do r. 2019) a členkou komisie Univerzitnej grantovej agentúry Literárne vedy, jazykoveda, prekladateľstvo a tlmočníctvo pri UKF v Nitre. Je aj stálou členkou skúšobných komisií pre certifikáciu súdnych tlmočníkov pri Tlmočníckom ústave UKF v Nitre.