Doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.

Kontaktné informácie:Edita Hornáčková Klapicová

Kancelária č.:

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny

Profil:

Doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD., sa venuje teoretickej a aplikovanej lexikografii, otázkam prekladu odborných termínov a otázkam prirodzeného prekladu a prepínania kódov u bilingválnych detí. Je autorkou viacerých monografií  (Bilingualism in Children: Language Differentiation and the Acquisition of Meaning, Madrid, 2018, Historical and Comparative Aspects of the English and Spanish Religious Vocabulary, Trnava, 2015, Bilingual Lexicography and a Slovak-Spanish-English Theological Dictionary, 2012, Lexikografia, preklad a teologický slovník, Bratislava, 2010) a spoluatorkou niekoľkých slovníkov (Stručný slovensko-anglický teologický slovník, Bratislava, 2017, Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník v dvoch zväzkoch, Praha, 2014, Slovensko-anglicko-španielsko-taliansky obrázkový slovník, Trnava, 2014, Diccionario abreviado del Cristianismo, Madrid, 2011). Je organizátorkou viacerých lexikografických projektov v spolupráci s ďalšími európskymi a americkými univerzitami. Tlmočníckej a prekladateľskej praxis a venuje v spolupráci s Eurpóskym Centrom pre Moderné Jazyky Rady Európy (European Center for Modern Languages of the Council of Europe), kde pôsobí ako členka expertízneho tímu za Slovenskú republiku. V r. 2005 sa zaslúžila o založenie oficiálneho lektorátu slovenského jazyka a kultúry na Bolonskej univerzite v Taliansku.