Mgr. Lenka Michelčíková, PhD.

Kontaktné informácie:

Kancelária č.: 322

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny

Profil:

Je absolventkou magisterského štúdia v odbore anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2011 jej bol udelený titul PhD. v študijnom programe translatológia. Od roku 2006 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti je odbornou asistentkou na Katedre translatológie.

Počas svojej pedagogickej praxe sa zúčastnila na vedecko-výskumných a prednáškových pobytoch v Štrasburgu, (Institut de Traducteurs, d´Interpretes et de Relations Internationales, Université Marc Bloc);  v Paríži, (Centre international d´études pédagogiques); v Ľvove (Univerzita Ivana Franka); v Kolíne (Universität zu Köln, Philosophische Fakultät, Slavisches Institut) a v Petrohrade (Štátna univerzita v Petrohrade). Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje predovšetkým lingvistike, konkrétne morfologickej a lexikálnej analýze textu vzhľadom na medzijazykový preklad v relácii anglický – francúzsky – slovenský jazyk. Medzi jej profilové predmety patrí lexikológia, frazeológia a preklad.

Ako spoluriešiteľka sa podieľala na úspešnom riešení projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov; Nová koncepcia aditívneho modulu cudzojazyčného vzdelávania: Historicko-kulturologické minimum pre nefilológov), projektu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy (Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT) a projektu Podpory internacionalizácie na UKF v Nitre, v ktorom sa aktivizuje v oblasti skvalitňovania jazykových a kultúrnych potrieb zahraničných študentov. 

Je autorkou vedeckej monografie s názvom Jazyk legislatívnych textov inštitúcií EÚ, viacerých vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov a prekladu knižnej odbornej  publikácie. Jej prekladateľská prax zahŕňa preklady odborných textov, projektovej dokumentácie a audiovizuálnych diel.