PhDr. Jana Ukušová, PhD.

 
Kontaktné informácie:

Kancelária č.: 313

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny

 

Profil:

Jana Ukušová pôsobí ako odborná asistentka na Katedre translatológie FF UKF v Nitre od septembra 2020. Vyučuje predovšetkým praktické prekladateľské semináre (Preklad 2, Odborný preklad 1 a Odborný preklad 2) a tlmočnícke disciplíny (Tlmočenie 2, Simultánne tlmočenie 1 a Simultánne tlmočenie 2). Vo výskumnej činnosti sa okrem spomínaných oblastí zameriava aj na didaktiku prekladu a tlmočenia a audiovizuálny preklad. Na uvedené témy pravidelne publikuje a zúčastňuje sa na domácich aj zahraničných konferenciách (Česká republika, Portugalsko, Taliansko, Španielsko).

Absolvovala viaceré stáže a pobyty v zahraničí (prekladateľská stáž na slovenskom oddelení v Európskom parlamente, tlmočnícka stáž na podujatí Modelová Európska únia v Štrasburgu, pobyt Erasmus+ počas doktorandského štúdia na Université de Lille vo Francúzsku).

Je hlavnou riešiteľkou projektu UGA III/10/2023 Osobitosti titulkovania ako špecifického transferu audiovizuálnych diel slovenskej produkcie do cudzieho jazyka (2023-2024). Okrem toho je spoluriešiteľkou domácich projektov KEGA: Precedentnosť ako nástroj v testovaní a zdokonaľovaní interkultúrnej kompetencie študentov prekladateľstva Návrh kolaboratívneho vzdelávania v oblasti PSI na Slovensku: dizajn, implementácia a evaluácia kurzov zameraných na tréning tlmočníkov vo verejnej službe a medzinárodného projektu Európskej únie s názvom Mental HEALTH 4 ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe.

Je členkou medzinárodnej organizácie ESIST (European Association for Studies in Screen Translation) a členkou redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies.

Takisto je aktívnou prekladateľkou a zameriava sa najmä na preklad odborných a inštitucionálnych textov a tiež titulkovanie.