Mgr. Monika Šavelová, PhD.

Kontaktné informácie:Soňa Hodáková

Kancelária č.: 322

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny

 

Profil:

Mgr. Monika Šavelová, PhD. sa vo svojej vedeckej a vzdelávacej činnosti sústredí na dejiny prekladu, teóriu umeleckého prekladu a kritiku prekladu v slovenskom kultúrnom priestore, na slovensko-talianske medziliterárne a medzikultúrne vzťahy a na staršiu taliansku literatúru.

Na Slovensku je jedinou aktívnou danteologičkou. Je autorkou viacerých knižných publikácií, napr. Dalle origini a Petrarca: commento e traduzione dei testi scelti (2021), Odhaľovanie Danteho intelektuálnej biografie (2016), za monografiu Danteho Peklo: idey a interpretácie (2014) jej bola udelená Cena dekana FF UKF za publikačnú činnosť doktoranda.

V rokoch 2018-2021 bola vedúcou projektu KEGA Hermeneutika talianskej literatúry (od stredoveku po renesanciu) (050UKF-4/2018) a získala Certifikát Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za excelentné splnenie cieľov projektu.

Je členkou viacerých odborných spoločností, asociácií či občianskych združení a tiež vedeckých a redakčných rád časopisov.

Aktívne sa venuje odbornému prekladu so zameraním na občianske právo a európsku legislatívu, spolupracuje so slovenským vydavateľstvom Enigma.