Letná škola strojového prekladu

Prednášky letnej školy strojového prekladu boli zamerané na novodobý fenomén - strojový preklad - v oblasti prekladateľského priemyslu, tak aj jazykového priemyslu. Prezentovali sa špecifiká strojového prekladu viacerých štýlov z anglického a nemeckého jazyka do materinského jazyka.