Dvanásty ročník Tvorivých prekladateľských reflexií

Katedra translatológie FF UKF v Nitre pravidelne organizuje Tvorivé prekladateľské reflexie, podujatie, ktoré sa už stalo tradíciou. Tento rok sa konali 3. mája a mali podnázov Prekladateľské zručnosti v novej ére. Hoci išlo o dvanásty ročník, na kvalite doteraz nestratili. Organizátori doc. Mgr. Emília Perez, PhD., doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD. a Mgr. Eva Verebová zamenili obvyklé priestory Akropoly za zasadačku dekanátu Filozofickej fakulty UKF, čo však nijak nenarušilo klasickú priateľskú atmosféru, ktorá sa niesla celým programom.

Podujatie otvorili príhovory dekana FF UKF v Nitre, prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., vedúcej KTR, doc. Mgr. Emílie Perez, PhD. a doc. PhDr. Andreja Zahoráka, PhD., v ktorých vyzdvihli jeho dlhoročnú tradíciu a úspech. Dokazovala to aj miestnosť naplnená študentmi a študentkami dychtivými po nových poznatkoch.

Rovnako ako každý rok, aj tentokrát katedru navštívili vzácni hostia. Pozornosť divákov si získala Mgr. Lizaveta Madej, PhD. so svojou pútavou prednáškou o mimoriadne náročnej, ale zato obohacujúcej práci úradnej prekladateľky. Napriek všetkým prekážkam nezostal v miestnosti jediný, aspoň trochu nenamotivovaný poslucháč.

Takmer po roku od absolvovania štúdia sa na pôdu KTR vrátila Mgr. Bibiána Lieskovanová, aby študentom priblížila svoj život prekladateľky na voľnej nohe, do ktorého neváhala vykročiť hneď po magisterských štátniciach. V diskusii s bývalou spolužiačkou, doktorandkou Evou Verebovou, prezradila mnohé praktické rady a poslúžila ako inšpiratívny príklad príslovia: „Kde je vôľa, tam je cesta.“

Priaznivcov (nielen) umeleckého prekladu následne potešil Mgr. Michal Hvorecký z Goetheho inštitútu, ktorý prostredníctvom diskusie s Andrejom Zahorákom a vášnivej prednášky o svojich skúsenostiach s nemeckými prekladmi diel od W. G. Sebalda a Judith Hermannovej divákom dokázal, aká náročná, ale zároveň fascinujúca môže byť práca s textom.

Ako už býva na katedre zvykom, sekcia venovaná audiovizuálnemu prekladu nemohla chýbať. Profesionálka z odboru PhDr. Mirka Brezovská v diskusii s Emíliou Perez referovala o historickom i súčasnom vývoji profesie, priblížila jej čaro a pobavila kuriozitami, resp. príkladmi z vlastnej praxe. Nakoniec poskytla cenné odporúčania pre všetkých, ktorí by sa chceli v budúcnosti profesionálne venovať dabingu či titulkovaniu.

Tohtoročné Tvorivé prekladateľské reflexie uzavreli ďalšiu kapitolu obľúbeného podujatia, na ktoré sa každoročne tešia vyučujúci i študenti. Veríme, že splnilo účel, naplno využilo svoj potenciál vzdelávať a motivovať nadšencov translatológie, a dúfame, že sa s rovnakým entuziazmom stretneme aj o rok.

Fotogaléria

 

Podujatie je výstupom projektu KEGA 038UKF-4/2022 Precedentnosť ako nástroj v testovaní a zdokonaľovaní interkultúrnej kompetencie študentov prekladateľstva a projektu VEGA 2/0092/23 Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie.