Mladý prekladateľ 2018

Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje už šiesty ročník populárnej prekladateľskej súťaže pre stredoškolákov Mladý prekladateľ.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom: https://goo.gl/forms/2SydC9rD0ScHTNie2

Tento rok ponúkame nasledovné kategórie: preklad textu (poviedky/eseje) z jazyka anglického (text stiahni tu), nemeckého (text stiahni tu), francúzskeho(text stiahni tu), ruského (text stiahni tu), španielskeho (text stiahni tu) a preklad titulkov z jazyka anglického do slovenského (text stiahni tu). Okrem študentov Nitrianskeho a Trnavského kraja sa do súťaže môžu po prvýkrát zapojiť aj študenti Trenčianskeho kraja.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť pozitívny vzťah študentov k cudziemu a materinskému jazyku a konfrontovať si svoje schopnosti a jazykové zručnosti s inými študentmi. Študenti si prostredníctvom súťaže vyskúšajú prekladateľské povolanie, ktoré nie je až také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Okrem toho majú možnosť reprezentovať seba i svoju strednú školu na národnej úrovni.

Najlepších mladých prekladateľov a ich sprevádzajúcich učiteľov radi osobne privítame na slávnostnom vyhodnotení súťaže Mladý prekladateľ 2018 počas Týždňa vedy a techniky (5. – 9. 11. 2018) v priestoroch FF UKF v Nitre. Katedra translatológie, ktorá ako jediná na Slovensku disponuje medzinárodne uznávaným logom EMT (European Master´s in Translation), im predstaví možnosti štúdia a ďalšieho uplatnenia v praxi.

Pokyny