Harmonogram ŠS 2023/2024 (magistri)

Milí študenti,

záväzný harmonogram magisterských štátnych skúšok 2023/2024 a informácie o zložení komisií nájdete v pripojených súboroch:

Poskytujeme aj pokyny k obhajobe vašich prác.

on 12 máj 2024