Dnes je .

Do Bruselu? Prečo nie...?

Počítače, technológie a algoritmy sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou nielen bežného života, ale aj akéhokoľvek pracovného odvetvia. Prekladateľstvo nie je výnimkou. Dnes by si už asi žiadny prekladateľ nevedel predstaviť nespustiť si pri práci počítač, nevyhľadať si na webe ekvivalenty k neznámym slovám či nepracovať v prekladateľskom programe. Všetky tieto vymoženosti doby sa neustále hýbu dopredu, a preto je pre nás – prekladateľov dôležité vzdelávanie v tejto oblasti.

V novembri minulého roka som vďaka našej univerzite mala možnosť zúčastniť sa na prekladateľskej konferencii TEF v Bruseli, ktorá sa tentokrát zaoberala najmä strojovým prekladom. Konferencie TEF – Translating Europe Forum – sa organizujú pravidelne pod taktovkou Európskej komisie, s cieľom prepojiť poznatky z výskumu a vzdelávania s problémami, ktorým čelia absolventi štúdia v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Naša Katedra translatológie sem vysiela zástupcu každý rok.

Keďže sama sa o oblasť strojového prekladu zaujímam a venujem sa jej i vo svojej diplomovej práci, bola som nadšená, že sa konferencie môžem zúčastniť práve ja. Okrem iného, mojou jazykovou kombináciou je angličtina s francúzštinou, takže cesta do Bruselu bola v tomto prípade pre mňa nielen možnosť rozšíriť si poznatky v oblasti prekladu, ale aj precvičiť si jazyk.

Prednášky sa konali v jednej z budov Európskej komisie. Zrejme už tento fakt hovorí dosť o úrovni, akú konferencia mala. Prednášajúci mali v odbore prekladateľstva zvučné mená a stretli sa tam prekladatelia z rôznych kútov sveta, rôznych vekových kategórií, aj rôznych odvetví prekladu. Témy sa týkali noviniek z oblasti prekladových nástrojov, ich budúcnosti, a ako to všetko dokáže ovplyvniť prekladateľa.

Pre mladých prekladateľov, študentov, či čerstvo začínajúcich absolventov bola zorganizovaná osobitná prednáška, kde nám boli ponúknuté tipy, ako naštartovať prekladateľskú kariéru. Najdôležitejší krok, ktorý bol neustále spomínaný bolo – samovzdelávanie. Udržať si dobrý všeobecný rozhľad nielen o preklade, ale aj o aktuálnych témach vo svete. Univerzita dokáže dať síce študentom základ na vykonávanie istej profesie, ale žiadna škola ani žiadny učiteľ nedokáže študenta pripraviť na prácu či prax, ktorá bude aktuálna o 10, 20 či 30 rokov. Doba sa totiž neustále hýbe a posúva a my preto nemôžeme zostať stáť na mieste.

Zaujímať sa o túto konferenciu by som odporučila každému študentovi, ktorý má záujem urobiť krok navyše a dopriať si tak možno rozhodujúci impulz vo svojej prekladateľskej kariére.

Bc. Jana Štefkovičová
študentka Katedry translatológie FF UKF v Nitre

on 22 január 2019