Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre sa 9. apríla 2024 konali ďalšie Tvorivé prekladateľské reflexie. Organizačnému tímu doc. Mgr. Emílii Perez, PhD.; doc. PhDr. Andrejovi Zahorákovi, PhD.; Mgr. Eve Verebovej a Mgr. Romane Jurigovej sa podarilo napriek neblahej symbolike už 13. ročníka znovu usporiadať skvelé podujatie s výbornými prednášajúcimi, vďaka ktorým sa študenti translatológie i ostatní prítomní mali možnosť presvedčiť, že tohtoročný podnázov podujatia Sila prekladu a prekladania bol naozaj výstižný.

Uverejnené: 03 apríl 2024

S blížiacim sa záverom tohto roka uplynie štvorročné obdobie aktuálneho členstva študijných programov Katedry translatológie FF UKF v Nitre v prestížnej medzinárodnej sieti EMT – European Master's in Translation. Medzinárodnú sieť najkvalitnejších magisterských prekladateľských programov v Európe zriadilo v roku 2011 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad, s cieľom podporiť vzdelávanie prekladateľov v Európe na čo najvyššej úrovni a posilniť začlenenie mladých jazykových špecialistov na trhu práce.

Uverejnené: 23 november 2023

Keďže sa nám čas na našej univerzite kráti a minulé roky pre nás poznačili pandemické obmedzenia a najnovšie aj geopolitické konflikty, rozhodli sme sa chopiť šance zažiť niečo zaujímavé a nabrať skúsenosti, ktoré by mohli rozšíriť naše obzory. Využili sme preto možnosť krátkodobej študentskej stáže, ktorú ponúka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Naša stáž sa začala 2.11.2022 a končila 30.11.2022.

Uverejnené: 12 január 2023

Tento rok sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre uskutočnil v poradí tretí ročník súťaže O preklade a tlmočení tvorivo. Študenti si mohli vybrať z niekoľkých tém, v rámci ktorých prezentovali svoje myšlienky, názory, skúsenosti a postoje.

Súťažné práce boli opäť kvalitné a podnetné a porota sa rozhodla oceniť víťazky v dvoch kategóriách. Najlepšiu prácu na tému Prečo ste sa rozhodli študovať prekladateľstvo a tlmočníctvo? odovzdala Ivana Fehérová. V kategórii Neviditeľnosť prekladateľa a tlmočníka zvíťazila Martina Psotová.

Obom študentkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za naozaj inšpiratívne čítanie. Už teraz sa tešíme na štvrtý ročník súťaže v roku 2023.

Uverejnené: 09 december 2022

Katedra translatológie FF UKF v Nitre aj tomto roku privítala množstvo záujemcov o štúdium. Organizátori pritom okrem iného stavili na praktické ukážky rôznorodých prekladateľských a tlmočníckych činností. Stredoškoláci tak mohli zažiť malú ochutnávku práce konferenčného tlmočníka v tlmočníckej kabíne, zhodnotiť (menej) vydarené preklady názvov v oblasti turizmu a gastronómie či nazrieť do repertoára prekladateľa pre dabing a titulky.

Uverejnené: 05 december 2022