Dnes je .

Keďže sa nám čas na našej univerzite kráti a minulé roky pre nás poznačili pandemické obmedzenia a najnovšie aj geopolitické konflikty, rozhodli sme sa chopiť šance zažiť niečo zaujímavé a nabrať skúsenosti, ktoré by mohli rozšíriť naše obzory. Využili sme preto možnosť krátkodobej študentskej stáže, ktorú ponúka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Naša stáž sa začala 2.11.2022 a končila 30.11.2022.

Uverejnené: 12 január 2023

Tento rok sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre uskutočnil v poradí tretí ročník súťaže O preklade a tlmočení tvorivo. Študenti si mohli vybrať z niekoľkých tém, v rámci ktorých prezentovali svoje myšlienky, názory, skúsenosti a postoje.

Súťažné práce boli opäť kvalitné a podnetné a porota sa rozhodla oceniť víťazky v dvoch kategóriách. Najlepšiu prácu na tému Prečo ste sa rozhodli študovať prekladateľstvo a tlmočníctvo? odovzdala Ivana Fehérová. V kategórii Neviditeľnosť prekladateľa a tlmočníka zvíťazila Martina Psotová.

Obom študentkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za naozaj inšpiratívne čítanie. Už teraz sa tešíme na štvrtý ročník súťaže v roku 2023.

Uverejnené: 09 december 2022

Katedra translatológie FF UKF v Nitre aj tomto roku privítala množstvo záujemcov o štúdium. Organizátori pritom okrem iného stavili na praktické ukážky rôznorodých prekladateľských a tlmočníckych činností. Stredoškoláci tak mohli zažiť malú ochutnávku práce konferenčného tlmočníka v tlmočníckej kabíne, zhodnotiť (menej) vydarené preklady názvov v oblasti turizmu a gastronómie či nazrieť do repertoára prekladateľa pre dabing a titulky.

Uverejnené: 05 december 2022

November priniesol Katedre translatológie FF UKF v Nitre viacero pozoruhodných úspechov. Medzi tie najvýznamnejšie patrí ocenenie Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie v rámci medzinárodnej súťaže v hodnotení kvality strojového prekladu eMT challenge, ktoré za kategóriu v kombinácii anglický – slovenský jazyk získal študent KTR Bc. Andrej Birčák.

Uverejnené: 27 november 2022

V dňoch 9.-11. novembra 2022 sa na pôde Európskej komisie v Bruseli uskutočnil ďalší ročník podujatia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad s názvom Translating Europe Forum (TEF).

Uverejnené: 21 november 2022