Dnes je .

ŠVOUČ 2020

Aktualizácia:

Milí študenti,

žiaľ, vzhľadom na všeobecný stav v súvislosti s COVID-19 na Slovensku a s ním súvisiacimi opatreniami na UKF sa tento rok súťaž ŠVOUČ nebude realizovať.

 

Ďakujeme za pochopenie,
za organizačný tím,

K. Welnitzová

Pôvodný oznam:

Milé študentky, milí študenti!

Katedra translatológie Vás pozýva na katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej
a umeleckej činnosti (ŠVOUČ)
, ktorá sa uskutoční 25. marca 2020 v priestoroch FF UKF
v Nitre.

on 14 február 2020