Prestížne ocenenie Európskej komisie pre študenta Katedry translatológie

November priniesol Katedre translatológie FF UKF v Nitre viacero pozoruhodných úspechov. Medzi tie najvýznamnejšie patrí ocenenie Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie v rámci medzinárodnej súťaže v hodnotení kvality strojového prekladu eMT challenge, ktoré za kategóriu v kombinácii anglický – slovenský jazyk získal študent KTR Bc. Andrej Birčák.


Súťaže sa zúčastnilo 112 študentov magisterského štúdia z celej Európy, ktorí pracovali na autentických zadaniach v rámci hodnotenia výstupov a na hodnotiacej eseji. Študentov Katedry translatológie FF UKF v Nitre, ktorí sa do eMT challenge zapojili, katedra na súťaž pripravovala aj mimo klasických hodín, a to priamo v spolupráci s odborníkmi z praxe. Kľúčovými boli prípravné stretnutia s Dr. Jakubom Absolonom z prekladateľskej spoločnosti ASAP translations – odborníkom na oblasť technológií v preklade a profesijné aspekty prekladateľskej práce. Katedra so spoločnosťou spolupracuje dlhodobo, v snahe zabezpečiť adekvátnu prípravu študentov na aktuálne pracovné výzvy za bránami univerzity. Ukazuje sa, že práve takýto model ponúka študentom prekladateľstva dodatočnú motiváciu, špecifické zručnosti a hodnotné skúsenosti, ktoré dokážu vo svojom povolaní neskôr využiť. Ako dodáva Dr. Absolon, „vďaka priestoru, ktorý dostávame od univerzity v rámci vybraných predmetov či mimo nich dokážeme študentov oboznámiť s reálnymi postupmi a technológiami, ktoré v súčasnosti využívajú zamestnanci na pozíciách v prekladateľských spoločnostiach. Podobné úspešné projekty spolupráce medzi univerzitami a priemyslom nie sú stále úplne bežným javom, a preto veríme, že náš koncept bude príkladom aj pre iné katedry či univerzity.“

A ako svoj úspech vníma ocenený študent? „Súťaž ma ihneď zaujala svojím rozsahom, lebo sa jej zúčastnili študenti zo všetkých členských krajín Európskej únie. Okrem atraktívnej výhry – pozvánky na konferenciu v Bruseli – mi súťaž umožnila otestovať svoje schopnosti v hodnotení strojového prekladu. Dlhodobo totiž spolupracujem na projekte zlepšovania strojového prekladu, takže táto súťaž pre mňa bola ako stvorená,“ hodnotí Andrej Birčák. Bola pre nášho študenta súťaž náročná? Odpovedá nasledovne: „Súťaž vyžadovala základné znalosti o strojovom preklade a jeho princípoch, ale najmä pohotové analytické myslenie, ktoré bolo potrebné uplatniť pri prezentácii výsledkov v spomínanej eseji. Vďaka predchádzajúcim skúsenostiam a dôslednej príprave pod vedením pána doktora Absolona ma počas súťaže nič neprekvapilo a bol som schopný vyhodnotiť a následne usúvzťažniť všetky zistenia.“

Víťazi v jednotlivých kategóriách boli pozvaní na slávnostný ceremoniál spojený s odovzdávaním certifikátov v rámci podujatia Translating Europe Forum, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 9.-11. novembra v priestoroch Generálneho riaditeľstva pre preklad EK v Bruseli. Z úspechu nášho študenta sa veľmi tešíme a veríme, že bude pre neho do budúcna obrovskou motiváciou, aj zadosťučinením.

autorka článku: Doc. Emília Perez, PhD.
fotografie: archív DGT EK a archív A. Birčáka

on 27 november 2022