REKTORSKÉ VOĽNO V PONDELOK12. SEPTEMBRA

Milí študenti,

upozorňujeme vás, že pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2022/2023 na UKF v Nitre rektor udeľuje 12. septembra 2022 do 12.30 hod. rektorské vol'no študentom UKF v Nitre.

on 08 september 2022