Knižničné tvorivé dielne

Milí študenti,

pozývame vás na podujatie Knižničné tvorivé dielne spoluorganizované našou katedrou. Podujatie sa uskutoční v stredu 21. septembra o 11.00 a 13.00. Tešíme sa na vašu účasť.

 

on 08 september 2022