Erasmus+ mobility v AR 2022/2023

Milí študenti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje 2. výzvu v rámci programu Erasmus+ KA131 – krajiny EÚ a EHP na letný semester akademického roka 2022/2023.

Študenti sa môžu prihlásiť na:

  • mobilitu štúdium do 26. októbra 2022,
  • mobilitu stáž do 15. mája 2023.

Bližšie informácie nájdete tu.

Zároveň vás pozývame na Erasmus+ semináre pre študentov Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktoré sa uskutočnia v kooperácii s Oddelením pre medzinárodné vzťahy UKF:

  • 17. október 2022
    • 1. seminár: 9.15 hod., Hodžova 1, Akropola,
    • 2. seminár: 13.00 hod., B. Slančíkovej 1, miestnosť B-106.

Predpokladaný čas trvania jedného seminára je 45 minút aj s diskusiou.

on 18 október 2022