Z kabíny do terénu: úloha tlmočníka v čase utečeneckej krízy na Slovensku

Milé študentky, milí študenti,

pozývame na podujatie s názvom Z kabíny do terénu: úloha tlmočníka v čase utečeneckej krízy na Slovensku, ktoré sa uskutoční v utorok, 8. novembra 2022 od 9.15 v Akropole na Hodžovej ulici. Podujatie je zamerané na problematiku prekladu a tlmočenia vo verejnej službe, ktorej sa v európskom kontexte, a aj na našej katedre, venuje stále väčšia pozornosť. Registrácia vopred nie je povinná.

on 05 november 2022