Katedrové kolo ŠVOUČ 2023 je spustené!

Milé študentky a milí študenti,

od tejto chvíle sa môžete prihlásiť na katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), ktoré sa na našej katedre uskutoční 30. marca 2023 v miestnosti 325 na Štefánikovej (budova FF UKF v Nitre).

Všetci študenti bakalárskeho i magisterského štúdia, ktorí majú záujem sa aktívne zúčastniť a prezentovať seba aj výsledky svojho výskumu, môžu do 10.3.2023 poslať vyplnenú prihlášku na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Do ŠVOUČ môžete zapojiť aj s inou než s bakalárskou alebo diplomovou prácou, vítané sú rôzne témy súvisiace s translatológiou, ktorým sa venujete mimo akademického prostredia (aj takáto práca však musí mať školiteľa).

Bližšie informácie nájdete na https://www.ff.ukf.sk/1181-prihlas-sa-na-svouc-2023.

Prihláška
Pokyny pre účastníkov

Tešíme sa na vás!

Organizačný tím:
Mgr. Monika Šavelová, PhD., Mgr. Lenka Michelčíková, PhD., Mgr. Beáta Ďuračková, PhD.

on 15 február 2023