Mladý prekladateľ už po šiestykrát

Dňa 9. 11. 2018 sa v Akropole UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2018. Súťaž MP je určená študentom stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú vyskúšať prácu prekladateľa, konfrontovať si svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti s kolegami z iných škôl a preukázať prekladateľskými riešeniami svoju kreativitu a invenčnosť.

Do súťaže sa tento rok zapojili študenti Nitrianskeho, Trnavského a po prvýkrát aj Trenčianskeho kraja. Mladý prekladateľ 2018 ponúkol súťaž v preklade v šiestich kategóriách: preklad textu zo španielčiny, francúzštiny, ruštiny, nemčiny, angličtiny a preklad titulkov z angličtiny do slovenčiny. Teší nás, že sme opäť zaznamenali zvýšený počet záujemcov - porota dostala až 406 prekladov z 32 škôl (pre porovnanie: 1. ročník súťažilo 24 študentov z 8 škôl, 2. ročník 76 študentov z 12 škôl, 3. ročník 100 študentov z 13 škôl, 4. ročník 172 zo 14 škôl, 5. ročník 305 prekladov z 20 škôl). Slávnostné zhromaždenie privítala dekanka FF UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. a vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre Mgr. Emília Perez, PhD.

Odborné komisie zastúpené Dr. Ľubošom Törökom (ŠJ), Dr. Lenkou Michelčíkovou (FJ, výsledky vyhlásené Mgr. Jankou Ukušovou), Dr. Andrejom Zahorákom (RJ), Dr. Soňou Hodákovou (NJ), Dr. Katarínou Welnitzovou (AJ, ceny odovzdané Dr. Beátou Ďuračkovou) a Dr. Emíliou Perez (titulkovanie z AJ) sa zhodli na tom, že každým rokom narastá nielen záujem o MP zo strany študentov a pedagógov, ale aj kvalita odovzdaných prekladov – prekladateľské riešenia študentov sú z roka na rok kreatívnejšie a premyslenejšie.

Vzhľadom na počet prijatých prekladov sme na slávnostné vyhlásenie výsledkov pozvali tento rok iba najlepších mladých prekladateľov a ich pedagógov. Po slávnostnom úvode a odovzdaní cien sme s nimi diskutovali o problémoch a úskaliach prekladu na prekladateľských workshopoch. Pravdepodobne najatraktívnejšou súčasťou akcie bola prehliadka tlmočníckych a jazykových laboratórií na Štefánikovej ul., v ktorých Katedra translatológie FF UKF v Nitre pod logom EMT pripravuje budúcich prekladateľov a tlmočníkov.

Súťaž Mladý prekladateľ sa u študentov stredoškolákov a ich vyučujúcich teší popularite a s mnohými školami spolupracuje KTR od začiatku projektu. Všetky slová vďaky a povzbudenia, ktorými nás zahŕňajú, sú pre nás nesmierne dôležité:

Chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za to, že dávate šancu mladým ľuďom ukázať, čo v nich je. O to ľahšie sa mi dnes píše, naša žiačka bola prvá v angličtine. K samotnému dňu - bola som nadšená formou, akú ste si zvolili. Bolo to osobnejšie a tým aj cennejšie pre žiakov strednej školy, pričuchnúť si trošku k vysokoškolskému svetu. Veľmi sa mi to páčilo, myslím si, že toto je ten najvhodnejší spôsob. Dávam svoj imaginárny klobúk dole pred Vašou prácou, stojí za tým kus driny, ktorú my nevidíme. Do budúcnosti Vám prajem veľa elánu a trpezlivosti.
(p. Marčeková, Gymnázium J. Fándlyho Šaľa)

Organizátorky súťaže Mladý prekladateľ Dr. Katarína Welnitzová a Dr. Soňa Hodáková ďakujú vedeniu KTR a  FF UKF v Nitre za podporu podujatia. Veľká vďaka patrí zúčastneným študentom a pedagógom za prejavený záujem o súťaž, entuziazmus a hojnú osobnú účasť na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov.

on 14 november 2018