Výstava potvrdzuje dobré vzťahy s ambasádou Írska

V priestoroch ŠD Nitra 4. februára 2019 slávnostne sprístupnili reprezentatívnu výstavu s názvom Strangers to Citizens (Z cudzincov občania). Početných návštevníkov privítali veľvyslankyňa Írska J. E. Hilda Ó Riain a rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Prítomní boli ďalší hostia a zástupcovia univerzity – emeritný rektor UKF v Nitre Dr. h. c. prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., bývalý primátor mesta doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., niekdajší riaditeľ DAB Ján Greššo, za UKF prorektorka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. a ďalší členovia akademickej obce.
 
Výstava v Nitre ako v prvom slovenskom meste
Cieľ a obsah výstavy Strangers to Citizens, ktorá je v Nitre ako v prvom slovenskom meste, priblížila veľvyslankyňa Írska J. E. Hilda Ó Riain. Výstava bola vytvorená v roku 2007 pod záštitou projektu Íri v Európe organizovanom na Írskej národnej univerzite v Maynooth a Národnej knižnici Írska. Putovná verzia expozície zložená z 21 posterov vznikla v roku 2013 z iniciatívy Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Írska pri príležitosti predsedníctva Írska v Európskej únii, jej organizátorom v Nitre je Veľvyslanectvo Írska v Bratislave v spolupráci s UKF v Nitre.
 
„Výstava prešla už zhruba desať európskych krajín a okolo 50 miest, naposledy sa s úspechom prezentovala v slovinskej Ľubľane. Od 4. do 8. februára je výstava inštalovaná na pôde Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a to najmä vďaka dlhoročnej, veľmi dobrej spolupráci Veľvyslanectva Írska v Bratislave a nitrianskej univerzity,“ povedala veľvyslankyňa Hilda Ó Riain. „Veríme, že výstava osloví nielen študentov, ale aj širokú verejnosť. Po Nitre sa presunie na týždeň do Bratislavy a odtiaľ do Viedne.“
 
Sú po celom svete
Návštevníci sa prostredníctvom výstavy môžu zoznámiť s vybranými etapami histórie tejto ťažko skúšanej krajiny. Mottom výstavy je myšlienka, že pre Írsko je migrácia pozitívnym faktom.
 
„Obyvatelia v 16. – 18. storočí odchádzali z Írska kvôli vážnym spoločenským, hospodárskym či náboženským problémom. V krajinách, do ktorých odišli, si vytvorili dobré zázemie, pozitívne vzťahy s tamojšími ľuďmi a tým, že sa stali odborníkmi a začalo sa viac hovoriť o Írsku, istým spôsobom pozdvihli svoju domovinu,“ pokračuje veľvyslankyňa Hilda Ó Riain. „Íri sú dnes po celom svete, na každom kontinente, ale napriek ich flexibilite a adaptabilite stále zostali Írmi s hrdosťou na svoju rodnú krajinu. Aj o tom je táto výstava.“
 
Existuje vždy nejaká spojitosť medzi Írskom a krajinami, mestami a ľuďmi, kadiaľ výstava putovala a stále putuje. A jej úspech je veľký. „Povedzme si otvorene, Íri sú obľúbení po celom svete,“ dodala s úsmevom Hilda Ó Riain.
 
Významný míľnik dobrých vzťahov
Rektor UKF prof. Libor Vozár potvrdil, že je veľmi rád, že našli s pani veľvyslankyňou spoločnú reč a írska ambasáda inštalovala túto putovnú výstavu práve na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 
„Myslím si, že je veľmi dôležité pestovať naše vzájomné vzťahy, respektíve kontakty medzi Slovenskom a Írskom, pretože je to jedna z anglofónnych krajín, ktorá má čo ponúknuť našim študentom študujúcim angličtinu. Práve zorganizovanie tejto výstavy je významným míľnikom v budovaní veľmi dobrých vzťahov našej univerzity s Veľvyslanectvom Írska,“ uviedol rektor Libor Vozár.
 
Anglické texty preložili bakalári UKF
K výstave Strangers to Citizens vyšiel malý bulletin s textami z posterov preloženými do slovenčiny. Opisujú príbehy celých generácií írskych migrantov, ktorí odchádzali do sveta za prácou a lepšou budúcnosťou a úspešne sa začlenili do spoločnosti hostiteľských krajín. Návštevník sa z nich dozvie rôzne zaujímavosti, napríklad aj to, že írske ženy boli koncom 16. storočia bežným zjavom na flámskych bojiskách, že írski podnikatelia si vo francúzskych prístavoch rýchlo upevnili postavenie najmä lukratívnym obchodom s vínom a brandy, či to, ako sa dcéra írskeho vojaka stala modelkou a nakoniec favoritkou francúzskeho kráľa. Anglické texty do bulletinu pod odborným dohľadom Mgr. Kataríny Welnitzovej, PhD., preložili študenti 1. ročníka magisterského štúdia Katedry translatológie FF UKF v Nitre – bakalári Bibiana Čičalová, Ľuboš Gaľa, Eva Jánošíková, Viktória Nagyová, Xénia Kiliánová, Lenka Kleimanová, Dagmar Mikleová, Michal Zervan, Alžbeta Vörösová, Marek Gernát, Stanislava Fusková, Daniela Miklošová, Dominika Balážová, Veronika Vránová, Natália Kotešovská a Ráchel Moravcová.
on 11 február 2019