Úspech študentiek Katedry translatológie na Prekladateľskej univerziáde

Študentky Katedry translatológie FF UKF v Nitre Bc. Xénia Kilianová a Bc. Lenka Kleimanová (anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra) mimoriadne úspešne reprezentovali Katedru translatológie na Prekladateľskej univerziáde 2020, ktorú organizuje Literárny fond – výbor Sekcie pre umelecký preklad; výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. Súťaže sa každoročne zúčastňujú študenti slovenských univerzít, pričom so svojimi prekladmi súťažia v troch kategóriách – umelecký preklad, odborný preklad a teória a kritika prekladu.

V mimoriadne silnej konkurencii získala Xénia Kilianová 1. cenu v kategórii odborného prekladu z ruského do slovenského jazyka (úryvok z knihy od Sergeja Riazanskeho - Dá sa zatĺcť klinec vo vesmíre?), ktorú udelila Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. 

Lenka Kleimanová získala 3. cenu v kategórii odborného prekladu z ruského do slovenského jazyka (Ako funguje ľudská pamäť?) udelenú výborom Sekcie pre vedecký a odborný preklad.

Obom študentkám srdečne gratulujeme a želáme im veľa úspechov v budúcej prekladateľskej kariére.

 

on 09 júl 2020