Naša katedra má novú profesorku

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala 18. novembra 2020 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. Medzi vymenovanými je aj doc. RNDr. Daša Munková, PhD., zamestnankyňa Katedry translatológie Filozofickej fakulty UKF, ktorej srdečne blahoželáme.
Prezidentka v príhovore zdôraznila dôležitosť vzdelania aj ako nástroja v boji s tzv. infodémiou. „V tejto súvislosti a vzhľadom na dobu, ktorú žijeme ma znepokojuje fakt, že okrem pandémie sa musíme čo najskôr vysporiadať aj s infodémiou. Patologickému šíreniu konšpirácií totiž podliehajú aj ľudia s akademickým vzdelaním, napríklad učitelia. Preto je dôležité, aby ste v ešte väčšej miere ako doteraz viedli svojich študentov k tomu, aby mysleli kriticky, aby mysleli samostatne. Pre budúcnosť našej krajiny to má kľúčový význam."
 
Zuzana Čaputová tiež upozornila na odliv mozgov z našej krajiny a zdôraznila potrebu zabezpečenia čo najlepšieho vzdelania pre mladých nadaných a talentovaných ľudí na Slovensku. „Veľmi sa prihováram za to, aby sa aj prostredie všetkých našich univerzít a vysokých škôl stalo miestom, kde vyučujúci a študenti vedú spolu dialóg a pestujú atmosféru akademickej prajnosti. Atmosféru, ktorá pomôže tomu, aby školy opúšťali vynikajúco pripravení absolventi, ktorí sa budú môcť skvele uplatniť v praxi."
Spracovala: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: www.prezident.sk
on 02 december 2020