Katedra translatológie partnerom medzinárodného filmového festivalu

Hoci prepuknutie pandémie ochorenia COVID-19 dalo viacerým kultúrnym podujatiam v tomto roku stopku, populárny medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa v plnom rozsahu dostal k divákom v on-line priestore. Ponúkol im takmer 50 kvalitných filmov, viacero diskusií a workshopov – reflektujúcich hlavnú tému tohto ročníka festivalu: Voľba.

Paleta filmov a sprievodných podujatí sa sústredila na otázku volieb osobných, spoločenských či politických, v prepojení s kritickými témami ako klíma, migrácia, nové technológie, vzťahy, politické režimy, či ľudské práva. Záštitu nad 21. ročníkom festivalu prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Festival ponúkol divákom filmy z celého sveta a partnerom pri ich sprostredkovaní v slovenčine sa stala aj nitrianska Katedra translatológie, ktorá sa už niekoľko rokov profiluje i v oblasti audiovizuálneho prekladu a dostupnosti médií. Študentom piateho ročníka sa tak naskytla výborná príležitosť okúsiť tvorivú atmosféru titulkovania pre medzinárodný festival priamo v praxi. Z dielne KTR FF UKF v Nitre sa tak so slovenskými titulkami dostalo k divákom takmer 20 dokumentárnych filmov. Tím z KTR zároveň zodpovedal za sprostredkovanie všetkých oznamov, popisov a promo textov festivalu v preklade či už v slovenskom a anglickom jazyku.

Organizátori festivalu však popri jazykovom transfere prejavili záujem aj o spoluprácu v ďalšom smere – pri pilotnom overení spôsobov sprístupnenia festivalu divákom so senzorickým znevýhodnením. Takáto iniciatíva je v súlade s hodnotovým nastavením festivalu, ktorý sa podľa slov jeho výkonnej riaditeľky Evy Krížkovej snaží „prekonávať bariéry medzi ľuďmi a medzi ich svetmi, sprostredkovávať dialóg a otvárať diskusie naprieč rôznymi komunitami a názorovými aj inými spoločenskými spektrami.

Hoci v mnohých krajinách je garancia prístupu k umeniu a kultúre pre všetkých takmer samozrejmosťou, Slovensko v tomto smere výrazne zaostáva. Práve preto oceňujeme, že festival Jeden svet sa stal prvým slovenským filmovým festivalom, ktorý sa dôslednejšie začal zaoberať otázkou sprostredkovania diel aj divákom so sluchovým a zrakovým znevýhodnením. Tento krok ďalej vysvetľuje riaditeľka festivalu: „Už dlhšie si uvedomujeme, že tradičná forma nielen nášho festivalu hendikepuje pomerne veľkú skupinu ľudí, ktorých tým pádom z tohto zdieľaného zážitku vynechávame. Je to proti samotnej podstate nášho projektu. Preto, keď sme sa od kultúrnej manažérky a konzultantky pre filmové projekty Alexandry Strelkovej dozvedeli o aktivitách nitrianskej translatológie, bola to príležitosť k prvým praktickým krokom v tomto smere.“

Katedra translatológie sa tak stala partnerom v diskusiách a rokovaniach o spôsobe zabezpečenia prístupu k festivalu pre všetkých. Študenti, ktorí sa tejto problematike na katedre venujú na magisterskom stupni štúdia, mali zároveň možnosť podieľať sa na tvorbe titulkov pre nepočujúcich pri troch vybraných inkluzívnych projekciách. Ako hodnotí riaditeľka festivalu, „bola to taká skúška v malom, ale jednak sme si my vyskúšali, čo to vlastne obnáša a budeme sa vedieť lepšie pripraviť na budúci rok vo väčšom formáte, ale čo je rovnako dôležité, naštartovali sme túto aktivitu pre prostredie slovenských festivalov.  Dúfame, že po nás sa inkluzívne projekcie na filmových (ale aj iných umeleckých festivaloch) začnú nabaľovať ako lavína. Verím, že takto o rok nenadviažeme tam, kde sme my skončili, ale zapojíme sa do siete podobných aktivít, ktorá už medzičasom vznikne.

Skúsenosť s festivalom pozitívne hodnotia aj študenti. Z pohľadu zabezpečenia odbornej praxe má spolupráca ešte jeden významný rozmer, ktorý súvisí práve so zameraním a charakterom tohto festivalu. Festival totiž prináša dôležité spoločenské témy, pričom vyzýva k porozumeniu, kritickému uvažovaniu, zodpovednosti a tolerancii, teda k hodnotám, ktoré sú základným pilierom v rámci vysokoškolského vzdelávania. Podľa slov Lukáša Osvalda, koordinátora sekcie globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození, pod ktorú festival spadá, podujatie zároveň spája obrovské množstvo organizácií, inštitúcií a jednotlivcov, ponúka im platformu prezentovať svoje názory, pričom prísne dbá na etický aspekt spolupráce či fundraisingu. Študentom sa preto ponúka sieť hodnotných kontaktov pre ich ďalšie uplatnenie, kariérny, ale i osobný rast.

 

Zoznam filmov s titulkami z KTR FF UKF:

Sea of Shadows (slovenské titulky: Zuzana Pinterová a Róbert Špánik)

Žal žen (titulky pre nepočujúcich: Zuzana Pinterová a Róbert Špánik )

Undercover alt-rigt (slovenské titulky: Simona Sklenárová)

Action (slovenské titulky: Zuzana Robotová)

That Which Does Not Kill (slovenské titulky: Nikoleta Fuzeková a Patrícia Nečadová)

The Earth is Blue Like an Orange (slovenské titulky: Nikoleta Fuzeková a Patrícia Nečadová)

The Cave (slovenské titulky: Simona Hupková a Nina Záhumenská)      

Stop Filming Us (slovenské titulky: Simona Hupková a Nina Záhumenská)

When tomatoes met Wagner (slovenské titulky: Nikola Dreveňáková a Iveta Laurincová)

Overseas (slovenské titulky: Nikola Dreveňáková a Iveta Laurincová)

Biggest Little Farm (slovenské titulky: Nikola Dreveňáková a Iveta Laurincová)

Songs of Repression (slovenské titulky: Anna Kompasová a Simona Sklenárová)

Sing Me a Song (slovenské titulky a titulky pre nepočujúcich: Anna Kompasová a Simona Sklenárová)

Neviditeľná (slovenské titulky: Anna Kompasová a Simona Sklenárová)

Welcome to Chechnya (slovenské titulky: Emma Matyášová a Marek Šimunek)

2040 (slovenské titulky: Emma Matyášová a Marek Šimunek)

Reunited (slovenské titulky: Alexandra Krebesová a Zuzana Robotová)

Stolen Fish (slovenské titulky: Alexandra Krebesová a Zuzana Robotová)

UNFIT (slovenské titulky: Michaela Tóthová a Lenka Sčiskláková)

Supervízia titulkov a odborné vedenie: Emília Perez

 

Fotogaléria

 

Preklad oznámení, popisov a promo textov: Zuzana Pinterová, Simona Sklenárová a Róbert Špánik

 

Tlačové správy a mediálne ohlasy:

https://www.jedensvet.sk/specialne-projekcie/

https://www.jedensvet.sk/2020/10/29/21-rocnik-filmoveho-festivalu-jeden-svet-ponuka-filmy-so-specialnym-streamingom-aj-pre-zrakovo-a-sluchovo-znevyhodnenych-divakov/

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14009/247546?fbclid=IwAR2SPhq6-G1SHEX92qVSbuYQy27C8E8T9wW91TWr5S5cLoVW4TmAEwCG7oo

Viac o spolupráci už čoskoro v relácii RTVS Festivaly 2020.

 

 

text: Mgr. Emília Perez, PhD. (vedúca KTR FF UKF v Nitre)

fotografie: študenti KTR FF UKF v Nitre a Jeden svet

on 08 december 2020