Katedra translatológie privítala počas semestra viacero zaujímavých hostí

Študenti Katedry translatológie FF UKF v Nitre sa počas zimného semestra v rámci jednotlivých disciplín stretli on-line s viacerými zaujímavými hosťami. Pozvaní odborníci priblížili študentom realitu prekladateľskej a tlmočníckej profesie, ich fungovanie či možnosti uplatnenia.

Osobitostiam prekladateľského trhu a spolupráce s agentúrnym prostredím sa vo svojich prednáškach venovali Dr. Jakub Absolon – externý spolupracovník katedry a riaditeľ prekladateľskej spoločnosti ASAP-translation.com a Mgr. Adriana Bukaiová – úspešná absolventka katedry a vendor manažérka prekladateľskej divízie spoločnosti exe.sk. Možnostiam uplatnenia v inštitúciách EÚ, špecifikám práce v nich, ale aj prekladateľským nástrojom Európskej komisie boli venované prednášky s vedúcou slovenskej sekcie Generálneho riaditeľstva pre preklad EK Mgr. Emíliou Andrejovou. Komplexný pohľad na stav profesie na Slovensku ako aj výzvy, ktoré do sveta prekladu a tlmočenia priniesla pandémia COVID-19 končiacim magistrom predostrela diskusia s doc. Martinom Djovčošom z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý vo svojom výskume dlhodobo sleduje práve vývoj a tendencie na trhu s prekladom a tlmočením. Nové témy priniesol praktický workshop Dr. Francescy Raffi, odborníčky na problematiku inklúzie v kultúrnom priemysle z talianskej Univerzity v Macerate, venovaný tvorbe audiokomentára v opere a príprave tzv. touchtours pre nevidiace publikum.

Prednášky odborníkov z praxe či expertov na vybrané témy sú tradičnou súčasťou výučby a života na katedre, preto sme nesmierne radi, že sa nám ich podarilo sprostredkovať aj v tomto roku napriek nepriaznivej situácii.

Fotogaléria

PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

Katedra translatológie FF UKF v Nitre

on 05 január 2021