Študenti Katedry translatológie sa zapojili do prekladového projektu pre Európsku komisiu

Katedra translatológie FF UKF v Nitre spolupracovala so slovenským oddelením Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie na projekte venovanom prekladu vybraných problematických slovných spojení typických pre preklad inštitucionálnych textov.

Do projektu bolo celkovo zapojených deväť študentov prvého a druhého ročníka magisterského štúdia, ktorí tak mali možnosť vyskúšať si prekladať texty, aké sa reálne prekladajú v inštitúciách Európskej únie. Študentom sa podarilo vytvoriť rozsiahlu vzorku zaujímavých prekladateľských riešení, ktoré budú následne začlenené do terminologickej databázy, aby ich slovenskí prekladatelia v Európskej komisii mohli reálne využívať pri svojej práci. Ide o projekt, ktorí študentom umožňuje adekvátne prepájať nadobudnuté teoretické poznatky s požiadavkami praxe. Veríme, že projekt podnietil záujem študentov o oblasť inštitucionálneho prekladu a bude ich motivovať k účasti na iných podobných projektoch alebo prípadne aj k absolvovaniu prekladateľskej stáže v niektorej z inštitúcií Európskej únie.

on 08 jún 2021