Takmer 400 registrovaných účastníkov z 54 krajín

Letnej školy audiovizuálneho prekladu pre učiteľov a lektorov organizovanej šiestimi programami zo siete European Master's in Translation (EMT) sa zúčastnilo takmer 400 účastníkov nielen z celej Európy, ale aj z Austrálie, Argentíny, Brazílie, Kanady, Čile, Indonézie, Peru, Kataru, Saudskej Arábie, USA, Venezuely, Číny či Singapuru. Podujatie sa tak zaradilo medzi najväčšie odborné podujatia univerzity s bohatou medzinárodnou účasťou.

Katedra translatológie FF UKF v Nitre ako iniciátor a hlavný organizátor podujatia spolu s partnermi z Kaunaskej technologickej univerzity, Vyššieho inštitútu účtovníctva a správy v Porte, Univerzity medzinárodných štúdií v Ríme, Viedenskej univerzity a Antwerpskej univerzity vytvorili pre medzinárodnú komunitu sériu workshopov zameraných na vzdelávanie v oblasti audiovizuálneho prekladu a dostupnosti médií, ktoré by malo reflektovať súčasné technologické trendy v odvetví, ako aj mediálnej praxi. Prvý ročník podujatia s podnázvom  Technológie a postupy v školení v  oblasti AVP a dostupnosti médií sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu uskutočnil online, a to 4. júna 2021. Podujatie finančne podporilo Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie, vďaka čomu  mohlo byť dostupné širokej skupine divákov, zdarma. Zabezpečené bolo simultánne tlmočenie do slovenského jazyka, živý prepis pre divákov so sluchovým znevýhodnením a audio-popisy pre divákov so zrakovým hendikepom.

Počas celého dňa na podujatí vystúpilo 11 expertov z akademického prostredia, inštitúcií EÚ, či mediálneho sektora. Vo svojich prednáškach a workshopoch analyzovali potreby prekladateľskej a mediálnej praxe, stratégie v Európskej únií, špecifiká vzdelávania v tejto oblasti, ako aj nástroje a technológie v AVP. Ďalší ročník podujatia z predstavenej série Od prekladu k dostupnosti: EMT Letná škola pre učiteľov a lektorov ohlásili organizátori na rok 2023, opäť za spolupráce Katedry translatológie FF UKF v Nitre, tento raz usporiadané na Univerzite medzinárodných štúdií v Ríme.

Fotogaléria

Organizačný výbor:

Hlavná organizátorka a garantka podujatia: Mgr. Emília Perez, PhD.

 

Organizačný tím:

Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Mgr. Jana Ukušová, PhD.
Mgr. Mária Koscelníková
Mgr. Matej Martinkovič

on 08 jún 2021