Preklad, technológie a inklúzia: workshopy pre praktikov

Začiatok júna sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre niesol v znamení Letnej školy audiovizuálneho prekladu. Na pôde Katedry translatológie sme privítali významné odborníčky v oblasti audiovizuálneho prekladu, ktoré viedli workshopy zamerané na dabing, audiokomentár či titulkovanie.

V utorok 1.6. 2021 v rámci modulu PREKLAD SCENÁRA A DABINGOVÝ PREKLAD sa o svoje vedomosti s praktikmi a praktičkami podelila Mgr. Lucia Paulínyová, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, uznávaná dabingová prekladateľka a úpravkyňa dialógov. V dopoludňajšej časti workshopu sa sústredila na preklad scenára a na praktických ukážkach zmenila pohľad na slovenčinu nejednému účastníkovi a účastníčke workshopu. V popoludňajšej časti sa Dr. Paulínyová zamerala na dabingovú úpravu a nezabudla sa podeliť o skúsenosti z praxe. Nebola núdza ani o zábavu, účastníci a účastníčky identifikovali slovenských dabingových hercov a herečky podľa hlasu a priraďovali k nim zahraničných hercov či herečky, ktoré dabujú. Oboznámili sa však predovšetkým s umením dabingovej úpravy a postupmi pri vytváraní synchronizácie s pohybmi pier hercov, čo je skutočne náročná úloha.  

Streda 2. 6. 2021 patrila DOSTUPNOSTI OBSAHU A MEDIÁLNYCH SLUŽIEB. V dopoludňajšej časti prednášku viedla vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre Mgr. Emília Perez a venovala sa nielen dostupnosti ako dôležitému konceptu v uvažovaní o kultúre, umení a komunikácii, ale aj  titulkovaniu pre sluchovo znevýhodnených divákov. Účastníci a účastníčky nahliadli na tento špecifický typ prekladového transferu práve s prihliadnutím na komunikačné potreby publika, umeleckej komunikácie v audiovizuálnych médiách ako aj formálnych osobitostí titulkov. Oboznámili sa taktiež s prácou s možnými titulkovacími softvérmi. V popoludňajšej časti viedla workshop Dr. Francesca Raffi z Univerzity v Macerate v Taliansku, ktorá patrí medzi špičkové európske pracoviská v oblasti inklúzie a dostupnosti. Dr. Raffi sa zamerala na publikum so zrakovým znevýhodnením a jeho potreby v (nielen) umeleckej komunikácii. Prakticky orientovaný workshop predstavil postupy a stratégie tvorby audiokomentára pre živé predstavenia, ako aj pred audiovizuálne diela v televíznom vysielaní či premietaní v kinách.

Štvrtok 3.6 2021 viedla tretí deň letnej školy venovaný praktikom a praktičkám dopoludnia Dr. Emília Perez, a to vo workshope venovanom prekladovým titulkom. Účastníci a účastníčky sa dozvedeli nielen o prekladovej a formálnej, ale i pragmatickej stránke titulkovania a oboznámili sa s voľne dostupnými titulkovacími softvérmi, ich výhodami i nevýhodami. Popoludňajšiu časť workshopu viedla Dr. Alina Secara z Viedenskej univerzity, ktorá účastníkom a účastníčkam predstavila nový titulkovací softvér od spoločnosti Zoo Digital, založený na systéme ukladania dát a práce na cloude. Účastníci a účastníčky si v ňom vyskúšali tvorbu šablóny i následné nasadenie titulkov.

Pre všetkých, ktorí sa Letnej školy audiovizuálneho prekladu 2021 zúčastnili, bola v spolupráci s Mediálnym centrom FF UKF v Nitre pripravená diskusia na tému Autorské práva v AVP a ich ochrana a Profesijné aspekty práce prekladateľa audiovizuálnych textov: aktuálne výzvy a problémy prekladateľov na Slovensku a v Európe s Mgr. Luciou Miklasovou z autorskej spoločnosti LITA a prekladateľkou PhDr. Miroslavou Brezovskou. Diskusiu moderovala Dr. Emília Perez a účastníkov a účastníčky zaujal pohľad na audiovizuálne dielo ako duševné vlastníctvo prekladateľov po jeho odovzdaní, ako aj súčasné výzvy v čoraz viac globalizovanej profesii, silne ovplyvnenej príchodom nových nadnárodných vysielateľov.

Tohtoročnej Letnej školy audiovizuálneho prekladu pre praktikov sa zúčastnilo takmer 50 prekladateľov a prekladateliek z celého Slovenska, ktorí v spätnej väzbe ocenili kvalitu podujatia i jeho spracovanie. Mnohí z nich sa taktiež zúčastnili nadväzujúceho podujatia zameraného na učiteľov a lektorov s názvom Od prekladu k dostupnosti, ktoré sa pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie uskutočnilo v piatok 4. júna 2021.

Fotogaléria

 

Letná škola audiovizuálneho prekladu 2021:  Preklad, technológie a inklúzia bola podporená finančným príspevkom z Fondu Lita:

on 25 jún 2021