Dobrovoľníčka roka Divadelnej Nitry študentkou Katedry translatológie

Preklad a tlmočenie je rozmanitá oblasť, a budúci prekladateľ/tlmočník nemá o zaujímavé témy núdzu. Učiť sa základné poznatky a precvičovať si ich na hodine môže byť samo o sebe zaujímavé i zábavné, no zdanlivo jednoduché úlohy v priestoroch univerzity sa v praxi môžu zmeniť na náročné a rozmanité situácie. V rámci magisterského štúdia je podmienkou absolvovania štúdia odborná prax, a naši študenti svedčia o tom, že prostredníctvom praxe sa dajú získať nezabudnuteľné zážitky.

Jednou takou študentkou je aj Eva Verebová, študentka druhého ročníka magisterského štúdia v kombinácii angličtina-ruština, ktorá v rámci odbornej praxe pôsobila ako dobrovoľníčka na 30. ročníku festivalu Divadelná Nitra. V rámci festivalu bola vyhlásená za dobrovoľníčku roka, a ako sama tvrdí, festival patrí medzi jej najobľúbenejšie skúsenosti.

Aj keď program pozostával primárne z podujatí a inscenácií zo slovenskej scény, o to dôležitejšia bola práca tlmočníkov a prekladateľov, vďaka ktorým si mohli festival užiť aj zahraniční hostia. Pôvodne by mi ani vo sne nenapadlo, že budem prepínať zo slovenčiny do angličtiny a ruštiny počas kontrolovania hostí a ich dodržiavania protipandemických opatrení, prekladať rôzne podklady alebo oznamy na počkanie, sledovať tlmočníčku v akcii či využívať vlastné tlmočnícke zručnosti počas starostlivosti o zahraničných lektorov a študentov divadelnej kritiky. Toto neboli ani zďaleka všetky činnosti, ktoré sa na DN realizujú,“ priblížila Eva o svojich skúsenostiach.

V rámci odbornej praxe ako študent translatológie zažijete nezabudnuteľné okamihy, ktoré zo zdanlivo jednoduchej práce s jazykmi robia nevšedné a obohacujúce povolanie. Skúsenosti našich študentov iba svedčia o tom, že povolanie prekladateľa a tlmočníka je nevyčerpateľnou studnicou nezabudnuteľných zážitkov.

on 21 november 2021