Úspech našej študentky

V roku 2020 sa skupinka študentov – slovenčinárov zo Slovenska, Ruska a Bieloruska  rozhodla vytvoriť projekt SLOVиздат zameraný na prekladanie súčasnej slovenskej prózy do ruštiny. Iniciatívu SLOVиздат-u podporilo Centrum slovanských kultúr v Moskve a ponúklo svoju internetovú platformu na šírenie a publikáciu prekladov.

Do projektu sa zapojila aj naša študentka Nadežda Zelenina (ruský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra), ktorá preložila ukážku z knihy Jany Beňovej Flanérova košeľa.

Ukážku si môžete prečítať tu.

on 23 december 2021